АГЕНЦИЈА

SIA агенцијата е независна – приватна галерија, но нејзините основни интереси, цели и методи на работа се разликуваат од кој било приватен галериски простор.

Почетната точка за оваа агенција е начинот на функционирање на уметникот во општеството, со други зборови потребата на уметникот да балансира помеѓу неговата уметничка практика и паралелните активности на обезбедување на основните животни потреби. Ние се стремиме да изнајдеме начини за овозможување нивното главно (експериментално) уметничко производство, да стане нивна основната дејност.

Ние сме особено заинтересирани за уметници кои припаѓаат на или истражуваат во рамките на географски области во кои нивната активност може само да биде потпомогната само од страна на институции (како министерства, совети, амбасади – институции со насочени политички агенди) или потпомогнати од уметнички институции (кои се нефункционални, поради сложените општествени околности). Ние сме заинтересирани за уметници кои создаваат дела без претходна финансиска осмисленост. Ние сме исто така заинтересирани за уметници чии дела не се производи – „уметнички предмети“.

Во обид да се овозможи ова, нашите методологии се различни. Нашата цел е да им овозможиме одредена независност на група на уметници.

Уметниците и консултантскиот советодавен одбор ќе бидат соопштени во скора иднина.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s