ГАЛЕРИЈА

Галеријата на SIA низ креативено изразување се занимава со прашањата на менување и мутација на современото општество, под услови на специфични  политички или општествени околности.

Ние веруваме дека уметноста може да создаде силно влијание, со користење на едноставни средства. Како галериски простор ние сме заинтересирани за поттикнување на независноста на уметниците, кураторите и архитектите да прават самостојни истражувања, независно од вообичаеното потпирање на институционалните средства или параметрите управувани од институции на владата.

Ние не сме заинтересирани за производство на уметнички предмети; ние сме заинтересирани за проекти кои се карактеризирани со неизвесност (process based) и дела кои носат предизвик за нашето разбирање на уметноста. Нашата цел е да ги идентификуваме контекстуално сличните практики од различни простори, создавајќи можност за размена на алтернативни знаења.

SIA  е независен простор во Скопје, Македонија, отворен во пролетта 2014 година. Претходно, таа постоеше како проект куриран од уметникот Нада Прља, во различни локации и галериски простори. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s