ЗА СИА

Агенцијата за сериозни интереси (Serious Interests Agency) е независна културна агенција, иницијатива или институција со седиште во Скопје.

Целта на Агенцијата за сериозни интереси (SIA) е да ги промовира креативните и теоретските практики кои подразбираат општествен ангажман и промена. SIA ги поддржува уметничките, кураторските и теоретските/истражувачките активности, вклучувајќи го и урбаното и архитектонско истражување опфаќајќи широк спектар на медиуми, преку јавни изложби, онлајн изложби, престојувања, презентации и отворени дискусии, како и публикации.

Директорите и иницијаторите на SIA се Нада Прља (уметник) и Даниел Серафимовски (архитект и едукатор).

 

Уметнички контекст:

Како галерија и како независен простор, SIA е лоцирана во Скопје. Концептуално, SIA има за цел да се вклучи во нашите соодветни локални контексти, дури и директно да интервенира во разрешување на статус кво. Како иницијатива, ние сме главно заинтересирани за набљудување, истражување, анализа и конструктивен и креативен одговор на нашите локални контексти.

Нашиот контекст се: Скопје, како град кој поминал низ неколку драматични промени во подалечното и поблиското минато; Македонија, како земја/регион кој делува како основа за развојот на критичката/креативната анализа на специфичните културни и општествено-политички околности.

zemjotres-skopje-earthquake_9
Скопје, 26.08.1963.
Screen shot 2015-03-05 at 23.13.53
Сите згради и скулптури видливи во ово 3D манипулирано видео, биле / ќе бидат изведени како дел од тековниот проект на владата насловен “Скопје 2014”, кој започна во 2010 година.

 

Исто така, ние сме заинтересирани за односот на тоа како нашиот „локалитет“ (културно, политички и општествено) се поврзува со паралелните културни иницијативи, од градовите и земјите на Западниот Балкан и пошироко. Во однос на ова, SIA е заинтересирана за ширење и развивање на дефиниции на заедницата, ангажирање не само во/со локалната заедница, туку да дејствува надвор од границите и помеѓу културите.
SIA main objective

Преку организирање на изложби, вклучување во академски дискусии и работилници, како и овозможување престој за куратори, уметници и архитекти, SIA се обидува да ја преиспита улогата на културата во едно општество, со промовирање на отворен пристап и транспарентност во споделувањето информации, заеднички интереси и цели.

 

SIA има четири главни активности:

СИА ГАЛЕРИЈА

СИА АГЕНЦИЈА

СИА RESIDENCY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s