Иваноска Биографија

Христина Иваноска

 

Дипломирала и магистрирала на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Иваноска има реализирано бројни самостојни и групни изложби и проекти во земјата и странство меѓу кои: Букурешт (2013), Грац (2013, 2009), Берлин (2011, 2008), Москва (2010), Стокхолм (2008), Љубљана (2008), Белград (2007), Лондон (2006), Скопје, и други. Остварила стидиски престој преку Артслинк во Кливеленд институтутот за уметности (2004), како и резидентен студиски престој во ИАСПИС, Шведска (2008). Во соработка со Јане Чаловски работи на заеднички авторски проекти од 2000 година; во 2004 го основаат Проектен простор Прес ту Егзит и дејствуваат во независниот културен сектор во Mакедонија и регионот.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s