Repetition Karolina Kubik

Screen shot 2015-06-17 at 18.24.44

Workshop for Performance ‘ Repetition” by Karolina Kubik.

First part of the performance workshop ‘Repetition’ with Karolina Kubik for Paratissima Skopje 2015, 4 – 9pm on 13.06.2015 @ Serious Interests Agency – SIA and streets of Skopje.

Photography by Zoran Sekerov and Ana Lazarevska, thanks to Ivana Puruṣa

Особена чест ни е да ве поканиме на работилница за перформанс „Повторување“ so Каролина Кубик, перформанс уметник од Полска на 13 јуни во Serious Interests Agency, Ѓорѓи Пешков 6 (Боемска улица, над Чардак ресторанот) | 17:00-21:00

Работилница за перформанс „Повторување“ со Каролина Кубик е дел од Паратисима 2015,  http://paratissimaskopje.mk/

“Ако условите дозволуваа, наместо да го пишувам овој текст јас би ги нашкрабала зборовиве со обетка врз мексикански кактус, по можност, додека со едната рака возам изнајмен или, уште подобро, украден автомобил.”

Каролина Кубик, која ја истражува оската помеѓу човечкото тело и геополитиката, ќе одржи Ситуација-специфични работилници (13.06) и ќе изведе Ситуација (14.06) насловена:

ПОВТОРУВАЊЕ– по можност именувајте го талкање, наместо патување

Со оглед на тоа што голем дел од нејзиниот перформанс е временски и ситуациски вкоренет, уметноста на Каролина се базира врз обидот да се наметне структура врз привлечноста на нормите и искуствата. Учесниците се поканети да се придружат на перформативна прошетка, при која групата се фокусира на повторување како концепт.

Уметноста на перформансот не е возможна без процесот на истражување, развивање, пробување и експериментирање. Всушност, самиот контекст и средина во којашто живееме создава одредена позадина, што е причината заради којашто фокусот на работилницата е поставен на индивидуалноста да се создаде специфично опкружување.

Каролина им препорачува на учесниците:
“Птицата не пее зашто има одговор, птицата пее затоа што има песна”

Maya Angelou

Screen shot 2015-06-17 at 18.25.09
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-06-17 at 18.25.23
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-06-17 at 18.25.36
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-06-17 at 18.22.07
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, on the streets of Skopje
Screen shot 2015-06-17 at 18.21.02
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-06-17 at 18.24.55
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-06-17 at 18.24.44
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA

Каролина Кубик, родена 1984, е полски перформанс уметник и поет. Каролина перформира помеѓу дефиниции, создавајќи инсталации, видео уметност, цртежи и работилници. Нејзината уметност е насочена кон менување на субјективноста на набљудувачот и уметникот, такашто второто станува набљудувач на набљудувачот. Преку постојаното процесирање на историјата, како на индивидуалното, така и на колективното искуство, Каролина поврзува разговорни форми со она што е тешко да се артикулира: демократизација на практикувањето уметност, истражувајќи ја оската помеѓу човечкото тело и геополитиката.

Screen shot 2015-09-19 at 12.10.54
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-09-19 at 12.10.47
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-09-19 at 12.10.37
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA
Screen shot 2015-09-19 at 12.02.53
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, at SIA


Како докторанд на Академијата за ликовни уметности во Познањ, Каролина учествува на проекти, колективни изложби и фестивали на изведбени уметности во и надвор од Полска (Белфаст, Берлин, Каунус, Лондон, Луив, Њујорк, Истанбул, Ерусалим, Тел Авив, Тарту, Загреб). Од 2010 до 2011, Каролина работи како наставен асистент во студиото за Просторни Активности, покрај професор Мирослав Балка. Понатаму, од 2011 до 2013, Каролина работи како асистент при Академијата за ликовни уметности во Варшава. Конечно, Каролина, моментално, е базирана во Зелов и Познањ, и работи на Универзитетит за уметности, при Институтот за Мултимедија.

Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik
13 June 2015 | 17:00-21:00
as part of Paratissima International Contemporary Art Fair
Screen shot 2015-06-17 at 18.23.32
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, on the streets of Skopje
Screen shot 2015-06-17 at 18.23.23
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, on the streets of Skopje
Screen shot 2015-06-17 at 18.23.09
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, on the streets of Skopje
Screen shot 2015-06-17 at 18.22.58
Performance Workshop ‘Repetition’ by Karolina Kubik 13 June 2015 | 17:00-21:00 as part of Paratissima International Contemporary Art Fair, on the streets of Skopje


Паратисима Скопје
http://paratissimaskopje.mk